Charlottenlund Travbane

Mobile navigation

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DET DANSKE TRAVSELSKAB

32718495 10216909521109475 5859535487210881024 N
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter
14. juni 2021 8:10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
DET DANSKE TRAVSELSKAB 

Charlottenlund, 25. maj 2021
 (opdateret den 9. juni 2021)


 

 
Ordinær generalforsamling i Det Danske Travselskab afholdes
 
Onsdag, 16. juni 2021, kl. 18.00
 
i Lundens hovedtribune, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund.

 

Generalforsamlingen afholdes for sent i henhold til vedtægterne, men dette skyldes COVID-19 pandemien. Det var således ikke muligt på forsvarlig vis eller i overensstemmelse med myndighedernes krav at gennemføre generalforsamlingen i anden halvdel af marts 2021, som foreskrevet i vedtægterne og som oprindeligt planlagt. Bestyrelsen vurderer, at det på nuværende tidspunkt er muligt at gennemføre generalforsamlingen.
 
For at mindske risikoen for spredning af COVID-19 virussen og for at opfylde de gældende lovkrav har vi indført en række forebyggende tiltag i forhold til hygiejne og afstandskrav i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen. Vi tager disse forholdsregler af hensyn til alles sikkerhed og håber på forståelse fra medlemmerne.
 
Vi vil derfor gennemføre generalforsamlingen, som sidste års generalforsamling i hovedtribunen og med begrænset forplejning. Endvidere vil vi opfordre til at alle, der ønsker at deltage i generalforsamlingen – og som ikke har gyldigt Corona-pas – umiddelbart forud for generalforsamlingen får taget en lyntest og alene møder op, såfremt testen er negativ.
 
Generalforsamlingen vil have følgende dagsorden:
 
 
1.      Valg af dirigent
 
2.      Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3.      Økonomisk afrapportering

a) Den reviderede årsrapport for 2020 forelægges til godkendelse
b) Budget for 2021
 
4.      Fastsættelse af medlemskontingent
 
Bestyrelsen foreslår at kontingent sættes op til 500 kr.
 
5. Eventuelle forslag:
 

a) Medlemmet Morten Thanning Vendelø har stillet forslag om, at vedtægternes § 6, stk. 2 ændres således, at indkaldelse til generalforsamling skal ske med tre ugers varsel og at bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab skal udsendes sammen med indkaldelsen (bilag 1).


b) Medlemmet Jørgen Sthelis har stillet forslag om, jf. bemyndigelse givet på ordinær generalforsamling 10. august 2020, at bestyrelsen får en ny bemyndigelse med følgende ordlyd: "Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at igangsætte lokalplansarbejde med Gentofte Kommune med det formål, at få etableret en lokalplan, som muliggør en forretningsmæssig udvikling af Charlottenlund Travbane med hestesport som den væsentligste bestanddel suppleret med andre indtægtsgivende aktiviteter.

c) Medlemmet Kaj Holm har stillet forslag om, jf. bemyndigelse givet på ordinær generalforsamling 10. august 2020, at bestyrelsen får en ny bemyndigelse med følgende ordlyd: "at bestyrelsen skal arbejde sammen med Gentofte Kommune kun om dette projekt (bilag 4)".

d) Bestyrelsens to forslag om udvikling af ny helhedsplan for området Charlottenlund Travbane, jf. bemyndigelse givet på ordinær generalforsamling 10. august 2020. Bestyrelsen har fremsendt to forslag. Det ene forslag indeholder en modernisering i de nuværende historiske rammer og det andet forslag indeholder en fraflytning, idet begge forslag vil blive præsenteret på generalforsamlingen. Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at indgå i dialog med Gentofte Kommune om et af de to forslag (bilag 2og (bilag 3). efter yderligere kvalificering af forslagene Der vil desuden være mulighed for at sige nej til begge forslag.

 
6.      Valg af bestyrelse

På valg er Pål Morten Tung og Alex Haagensen, idet deres valgperiode udløber på generalforsamlingen. Begge er villige til at modtage genvalg for en toårig periode.


Derudover har medlem Kaj Holm meddelt sit kandidatur.

7.      Valg af to bestyrelsessuppleanter

På valg er Theodor Nielsen og Jørgen Iversen som første henholdsvis anden suppleant, idet deres valgperiode udløber på generalforsamlingen.       
 
8.      Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm Revisionspartnerselskab.

9.      Valg af interne revisorer og revisorsuppleant
  
På valg er Joan Kristensen og Morten Schmidt som interne revisorer og Preben Nørgaard som revisorsuppleant, idet deres valgperiode udløber på generalforsamlingen.                                       
 
10.     Eventuelt
 

_____
 
 
Selskabets 
årsrapport for 2020 samt internt regnskab 2020 kan downloades her eller kan tilgås på selskabets hjemmeside www.travbanen.dk. Yderligere forslag fra medlemmerne eller øvrige forhold, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget af bestyrelsen på bestyrelse@travbanen.dk senest onsdag, 2. juni 2021.
 
Alle medlemmer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Det er dog kun medlemmer der er optaget som medlemmer i selskabet senest pr. 16. december 2020, som har stemmeret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 3. Der kan ikke stemmes via fuldmagt på generalforsamlingen.
 
Vedtagelse af de enkelte dagsordenspunkter kræver simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtagelse af forslag under dagsordenens pkt. 5 a) den majoritet, som fremgår af vedtægternes § 13. Det bemærkes, at forslag under dagsordenens pkt. 5 b) og c) i alt indeholder tre forslag, som er alternative. Alene et af disse forslag kan vedtages eller de kan alle forkastes. Dirigenten vil sikre, at punkterne behandles i overensstemmelse hermed. 
 
Som følge af COVID-19 pandemien vil der ikke være servering af mad eller drikkevarer. Dette gælder både under og efter generalforsamlingen.
 
Af hensyn til de praktiske forhold og for at sikre overholdelse af myndighedernes anbefalinger vedrørende COVID-19 bedes medlemmer melde tilbage senest mandag,14. juni 2021, såfremt deltagelse i generalforsamlingen forventes. Tilmelding kan ske på telefon 88 81 12 01 eller via e-mail til 
info@travbanen.dk
Uanset om et medlem er tilmeldt eller ej kan medlemmet møde op og deltage på generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Dirigenten vil sikre, at generalforsamling afvikles på forsvarlig og lovlig vis.

 
Vel mødt.
 
 

 
Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne 

Michael Juul Nielsen
Bestyrelsesformand, Det Danske Travselskab

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk og herunder travbanen.dk. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

Læs mere